Pranje železniških vozil

Kar velja za cesto, velja tudi za železnico! Umazane tovorne vagone iz elektrarn, pretovornih mest ali morskih pristanišč je treba očistiti, da ne umažejo železniškega omrežja.

In Stock