Dezinsekcija s toploto

V zadnjih letih smo bili priča velikemu številu ljudi, ki se gibljejo med celinami in vse večjemu številu prometa z blagom. To je povzročilo neželeno širjenje žuželk in zajedavcev.

Žuželke lahko napadajo ljudi, hrano, ki jo jemo, se skrivajo v hotelskih sobah, restavracijskih kuhinjah, pekarnah, skladiščih in še več. Ne samo, da so neprijetne na pogled, lahko tudi ogrozijo zdravje.

Uporaba močnih kemičnih strupov lahko pomaga pri njihovem odpravljanju, vendar na žalost kemikalije prinašajo številna tveganja:

  • Onesnaženje okoliških območij, če iz obdelanega območja uhajajo strupi.
  • Kontaminacija plenilcev, ki jedo onesnažene žuželke
    in nevarnost za ljudi, ki pridejo v stik s strupom.
  • Tveganje, da problema ne bomo rešili v celoti, če uporabimo strupe
    in ubijemo samo odrasle žuželke, ne pa njihovih ličink ali jajčec.

Dezinfekcija s toploto deluje na dejstvu, da hrošči, ličinke in jajčeca umrejo zaradi dehidracije, če jih izpostavimo nekaj ur pri temperaturi nad 45°C (opomba: razpredelnica v prospektu). Toplotni postopek je učinkovit način za zatiranje insektov brez uporabe biocidov. Primeren je predvsem za uničevanje stenic v hotelskih sobah, hostlih, avtodomih, vlakih, letalih, mobilnih hiškah, … lahko pa se uporablja tudi za uničevanje drugih gomazečih insektov v skladiščih, kuhinjah, jedilnicah… V tem vedno večjem prizadevanju za uporabo okolju prijaznih metod je pomembno poudariti ekološki potencial iztrebljanja stenic s pomočjo toplote. Zatiranje stenic s toploto.

Zatiranje stenic s toploto lahko tudi inteligentno daljinsko spremljamo – Master IMCS. Koncept je povsem preprost. Številni brezžični senzorji temperature in vlažnosti (opcijska oprema) so nameščeni na različnih lokacijah v sobi / območju. Nekateri na območjih, katera je težko segreti na pravo temperaturo. Število potrebnih senzorjev je odvisno od posamezne naloge toplotne obdelave. Se senzorji povežejo z GSM enoto, nameščeno v bližini. Ta enota zbira podatke več senzorjev in jih nato pošlje prek GSM signala v oblak. Iz oblaka so vsi podatki na voljo na nadzorni plošči spletnega mesta. Na podlagi podatkov skoraj v realnem času aplikacija vizualizira temperaturo in vlažnost ter trajanje, s čimer strokovnemu osebju omogoči, da natančno vedo, kdaj je delo končano in so vse hrošči, ličinke in jajčeca izkoreninjeni. Poleg tega aplikacija shrani vse podatke v dnevnik/arhiv. Te informacije uporabite za dokumentiranje opravil pri zatiranju škodljivcev.

Prikaz vseh 3 rezultatov