Zamik šob in stranic

Če vozilo ne more zapeljati skozi pralno ploščad v ravni smeri ampak mora na pralno ploščad zapeljati skozi rahel ovinek obstaja tveganje za poškodbo škropilnih šob in stranic. Z zamikom/razširitvijo stranic in škropilnih šob za 30 cm se poveča razdalja in zmanjša možnost poškodb. Sama efektina širina prehoda pa ostane nespremenjena.

In Stock