Varnostni paket

Varnostna ograja zagotavlja zanesljivo zaščito pred padci v rezervoar za recikliranje. Preprečuje gibanje oseb v nevarnih območjih, uporaba je obvezna povsod, kjer je reciklažni rezervoar vkopan v tla in ni drugih učinkovitih ukrepov za zaščito.

In Stock