Ročno pranje “Heavy”

Za ročno in še bolj točkovno čiščenje vozil, naprav ali strojev z močnim curkom vode pod srednjim pritiskom lahko uporabite nadgradnjo “Heavy”. Če se uporablja na vhodu oz. na izhodu pralne ploščadi, voda avtomatsko odteka v rezervoar za reciklažo vode in se po postopku obdelave ponovno uporabi. Idealno za čiščenje močno umazanih in težko dostopnih delov vozil in opreme.

In Stock