Ločen rezervoar vode

Če v bližini pralne ploščadi ni priključka za dovod vode, lahko v tem primeru uporabite dodaten rezervoar. Namestitev tega rezervoarja mora biti na višjem nivoju, kot je osnovni rezervoar za reciklažo vode. Ko nivo vode v rezervoarju za recikliranje pade, se ventil s plovcem samodejno odpre in dolije se potrebna količina vode. Izgubljena voda je tako nadoknadena in pralna ploščad lahko normalno obratuje.

In Stock