Sesalni priključki – HACCP

Sistem priključkov in šob se mora barvno ločiti glede na dejavnike tveganja. S tem je zagotovljeno, da se tveganje iz bolj kritičnih točk ne prenese na druge površine, kar je zelo pomembno.

In Stock
Kategorija: