Sistem za vlaženje tovora z reciklirano vodo

Portal šob se uporablja za vlaženje suhih in prašnih tovorov. Voda, ki se uporablja za to prihaja iz rezervoarja za recikliranje, ki je v sklopu sistema za pranje koles.

In Stock