Sistem za vlaženje tovora s svežo vodo

Portal šob se uporablja za vlaženje suhih in prašnih tovorov. Voda, ki se uporablja za to prihaja iz dodatnega rezervoarja s svežo vodo. Trajanje vlaženja je časovno nastavljivo, postopek pa sproži voznik za vsako vozilo posebej.

In Stock